EnglishTurkish

MEYOK Çalışma Alanları

  • Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senato’nun onayına sunmak.
  • Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarını hazırlamak, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı, kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini arttırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek.
  • Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet için sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek.